Riksrevisjonen sjekker NIFs bruk av spillemidler

Tvedt 

Riksrevisjonen sjekker NIFs
bruk av spillemidler