2017.07.25, Tuesday
«Left Right»
«Left Right»

MOST POPULAR

2017.07.25, Tuesday

Breforskar: – Svartisen er farleg

Svartisen har endra seg mykje dei siste femti åra, og er no mykje farlegare enn før, seier breforskar Wilfred Theakstone. Han meiner Statskog ikkje har gjort nok for tryggleiken ved breen. Dei legg seg flate.